Бизнес информация и секторни анализи

БИК "Капиталов пазар" ЕООД


Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20

Телефон: + 3592/ 980 10 90, 980 10 88, 932 09 61

E-mail: bic@bia-bg.com


Представяне

БИК “Капиталов Пазар” ЕООД е 100% собственост на Българска стопанска камара и е специализирана в осигуряването на бизнес информация, икономически анализи, консултации в областта на инвестициите:

Информационна система за българските предприятия (BEIS):

BEIS осигурява за своите клиенти (местни и чуждестранни инвеститори, медии, инвестиционни банки, финансови посредници и консултанти) на принципа “трета доверителна страна” on-line услуги (за над 40 000 водещи български фирми) и по заявка:  

  • стандартизиран профил за всяко българско предприятие (контактни детайли, мениджъри и свързани с тях лица, основни акционери и съдружници, финансови данни и показатели, борсови котировки, обзор на официални и неофициални публикации в медиите и др.)
  • информационни справки  с пазарни дялове и контактни данни за отрасъл, сектор и/или продукт.   
  • проучване на чуждестранни лица.


Обучение и консултации по оптимизация на производствените процеси по методиката на REFA-Германия

  • БИК “Капиталов пазар” ЕООД и БСК са официални представители на REFA-Германия за България. Базовият курс на REFA е на тема: “Оптимизиране на фирменото управление на трудово-производствения процес в условията на пазарна икономика”. Успешно завършилите курса получават сертификати на REFA, което съществено повишава конкурентоспособността и може да се използува като референции пред германските им партньори. Курсът е подходящ за ръководни кадри и водещи специалисти в областта на организацията и управлението на фирмата от всички сфери на икономиката.
  • БИК “Капиталов пазар” ЕООД предлага е консултантски услуги по методиката на REFA.


Отраслови и секторни анализи за всички индустрии в България

БИК “Капиталов Пазар” ЕООД предоставя по заявка отраслови и секторни анализи за всички индустрии в България. Отрасловите анализи се изготвят на тримесечна и годишна база и съдържат информация за основните тенденции за развитие на дадения отрасъл, данни за реализираните продажби, производство, внос, износ, както данни за основните производители, износители / вносители, основни чуждестранни и местни пазари за съответния отрасъл.   

Електронното издание “Бизнес Индустрия Капитали

Електронното издание “Бизнес Индустрия Капитали” на Българска стопанска камара ежедневно предоставя на своите абонати икономически преглед на българската преса, основни икономически показатели, борсови котировки, актуална информация за приватизационните процеси, пълна информация за инициативите на БСК. Изданието се разпространява на български и английски език по електронна поща до над 23 000 български фирми, държавни и общински институции, неправителствени организации в България и над 3 000 абонати в чужбина - търговски представители, инвестиционни компании и анализатори, медии.

 
 
 

Alternative content