Бизнес академия


Адрес:

Телефон:

E-mail:


Представяне

 

Към Българската стопанска камара функционира Бизнес академия, която предлага обучения по управленски умения за мениджъри.

Серията от обучения за предприемачи, средни и висши мениджъри и собственици на предприятия са предимно с чуждестранно ноу-хау и изцяло с практическа насоченост, съобразени с потребностите, интересите и възможностите на ръководителите да участват в тях, както като финансова инвестиция, така и като време.

Целева група

Обученията са предназначени за мениджъри на средно и високо равнище в различни компании от реалния бизнес, както и за собственици на предприятия.

Съдържание

Обученията са тематични обучения, които предоставят нови или развиват вече съществуващи управленски умения.

Всеки курс има конкретна тема от сферата на мениджмънта, пряко свързана с реалната практика.

Освен теоретична част, обучението задължително съдържа интерактивни занимания, които изискват активно включване от страна на участниците. В зависимост от темата тази практическа част може да бъде различна – решаване на реални бизнес казуси, подготовка на конкренти предложения или схеми, упражняване на конкретни комуникационни или други техники.

Лектори

Обучението е силно персонифицирано - води се от лектори, които са доказани специалисти по темата, вкл. с международен опит. Лекторът трябва да е действащ мениджър от висока класа, консултант в международна консултантска компания или преподавател в бизнес училище с доказана репутация и място в международните или регионалните класации за МВА програми. Задължително изискване при избора на лектор е той да има богат практически опит, свързан с темата на обучението.

Големина на групите

Обучението се провеждат в малки групи – 20-25 участника. Опитът показва, че този размер позволява гъвкавост и интерактивност.

Времетраене

Продължителността на обучението е 1 ден. Програмата се разполага във времето от 9 до 18 часа. В този период са предвидени 2 кафе-паузи по 30 минути и една обедна почивка от 60 минути.

За контакт: academy@bia-bg.com

 
 
 

Alternative content