On-line реклама

Георги Славов


Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20

Телефон: +3592 932 09 60

E-mail: g.slavov@bia-bg.com


Реклама в сайта на БСК

Интернет порталът на Българска стопанска камара ежедневно предоставя на своите посетители полезна и актуална бизнес информация.

Предимството да допълните маркетинговите си инструменти с реклама в нашия Интернет портал, е сериозният национален и международен имидж, с който се ползва Българска стопанска камара.

Специализираната аудитория на сайта, са лица предимно от деловите среди в България и чужбина - представители на малки и средни предприятия, браншови и регионални бизнес организации, неправителствени организации, държавни и международни институции, медиите и пр., което го прави подходяща среда за популяризиране  на продукти и услуги, насочени към корпоративни клиенти.

Уникалните дневни посещения са между 4500 и 5000 бр.

Наред със стандартните начини за публикуване на обща информация, Вашата компания би могла да представя и свои „горещи оферти”, информация за организиране на бизнес форуми, делови срещи, събития и пр.

В тази връзка, предлагаме следните възможности за реклама в сайта на БСК  www.bia-bg.com:

 

 • Публикуване на рекламен банер с размери 234x60 px. във Футър зоната на сайта.
  Цена:  360 лв./месец​

 

 • Публикуване на рекламен банер с размери 300x280 px.  във всички вътрешни страници на сайта.
  Цена:  720 лв./месец​
   
 • Публикуване на рекламно съобщение в категории "Предстоящи събития" и "Новини" с препратка към подстраница, съдържаща име, лого (снимка), неограничен брой символи текст и линк към web-сайт на клиента.
  Цени:  60 лв./ден,  360 лв./седмица,  720 лв./месец.

 

Всички цени са без включен ДДС.

Отстъпки и бонуси за продължителност:

 • За 3 месеца - 10%
 • За 6 месеца - 15%
 • За 1 година  - 20% и безплатна изработка на рекламен банер в BIAnet.

 


За допълнителна информация и контакти:

Цвети Семерджиева
Интернет маркетинг и продажби
BIAnet - интернет център на БСК

Тел.: (02) 980 13 08;  932 09 44
Е-поща:  marketing@bia-bg.com
Адрес: София 1000, ул. Алабин №16-20

Намерете ни на картата ...
 

 
 
 

Alternative content