Посредничество за нормативни промени

Таня Желязкова - Тея


Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20

Телефон: +3592 932 09 45

E-mail: teya@bia-bg.com


Представяне

Парламентарният секретар предоставя продукти и услуги, свързани с Листата на интереси на БСК и нейните членове, като съдейства за отстояване на национално значими индустриални и социално-икономически позиции при промяната на българското и европейското законодателство.

Парламентарният секретар на БСК съдейства на членовете на камарата за осъществяване на контакти с представители на парламентарни комисии и за участие в техни заседания, следи законодателния процес и информира за текущи законопроекти в областта на индустриалната политика, трудово-правното и осигурително законодателство, екологичното законодателство и др.

 
 
 

Alternative content