Връзки с членовете на БСК

Петър Денев


Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20

Телефон: +3592 932 09 43

E-mail: denev@bia-bg.com


Представяне

Център "Връзки с членовете на БСК"  е част от организационната структура на БСК и е създаден, за да провежда организаторската и координираща дейност, свързана с реализирането на политики и основни задачи, насочени към пряката подкрепа на регионалните и браншови организации.

В рамките на своята дейност центърът:

 • Изучава, прилага и разпространяване положителния опит и практики, които са създадени у нас и в чужбина и са свързани с организационното им израстване;
   
 • Оказва експертна помощ и съдействие при организирането на обучения, които имат за цел да повишат знанията и капацитета на служителите на регионалните и браншовите организации;
   
 • Предоставя резултати от проекти, които са разработвани в БСК и които позволяват въвеждане на нови методи на работа;
   
 • Оказва помощ при установяването на работещи контакти с комисии в Народното събрание, парламентаристи, експерти от държавната администрация и др.
   
 • Защитава интересите на регионалните и браншовите организации.

 

 
 
 

Alternative content