Външнотърговски документи

Георги Шиваров


Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20

Телефон: +3592 932 09 12

E-mail: g.shivarov@bia-bg.com


Представяне

"БСК – Комерсконсулт" ООД е дружество на Българска стопанска камара, което функционира на територията на България от 1998 г.

Основният предмет на дейност на фирмата е издаването и заверката на сертификати за произход, както и други външнотърговски документи, от името на БСК. Те са необходими на българските фирми-износители за осъществяване на тяхната дейност и безпрепятствено митническо освобождаване на стоките им на територията на държавата-вносител.

Наред с нашата основна дейност, като лицензиран митнически агент, предлагаме комплексно митническо обслужване, вкл. и представителство пред митническите власти.

Ние можем да оформим, изготвим, заверим, преведем и легализираме вашите външнотърговски документи според изискванията на съответните български и чуждестранни институции.

Можем да набавим вместо вас необходимите ви удостоверения, разрешителни, становища и т.н. от Министерство на икономиката, Министерство на земеделието, РИОКОС и др. институции.

Благодарение на високоспециализирания ни екип, ние от "БСК – Комерсконсулт" ООД, гарантираме изрядно обслужване на всички свои настоящи и бъдещи клиенти.

Нашият компетентен колектив е тук, за да ви спести много време и нерви и да ви улесни при преминаването през всички необходими формалности, съпътстващи износа и вноса на стоки.

"БСК - Комерсконсулт" ООД предлага:

1. Заверка на:

  • Сертификати за произход,
  • Сертификати за форсмажор
  • Други външнотърговски документи


2. Комплексно митническо обслужване и консултации по вътрешнотърговския режим на България и други страни

3. Превод, заверка и легализация на документи

 

 
 
 

Alternative content