PR и информационни услуги; БЮЛЕТИНИ

Анета Алашка


Адрес: София 1000, Алабин 16-20, стая 205

Телефон: +3592 932 09 28, +359 888 60 34 00

E-mail: pr@bia-bg.com, alashka@bia-bg.com


Представяне

Отдел „Връзки с обществеността”  на БСК осъществява контактите на камарата с различни заинтересовани страни, сред които:

 • медиите;
 • обществеността;
 • неправителствени и правителствените организации и структури;
 • членовете на БСК;
 • служителите, експертите и сътрудниците на БСК.


Основна задача на експертите в отдела  е да улесняват комуникацията между всеки, който проявява интерес към дейността и целите на БСК, както и да предоставят актуална и своевременна информация на обществеността за инициативите, становищата и приоритетите на камарата.

Дейността на отдел "Връзки с обществеността" е насочена в няколко направления:

 • Събиране, анализиране и обобщаване на информация, представляваща интерес за бизнеса;
 • Изготвяне на информационни бюлетини по ключови теми и акценти;
 • Организиране на специални информационни и представителни събития;
 • Провеждане на специализирани обучения по комуникационни умения и др.;
 • Работа със заинтересованите от дейността на БСК страни, вкл. медиите;
 • Поддържане на корпоративните уеб-канали на БСК, в т.ч. официален сайт, групи в социалните мрежи, уеб-страници на проекти и инициативи на камарата.

 

 
 
 

Alternative content