Арбитражен съд при БСК

Проф. Огнян Герджиков


Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20

Телефон: +3592 932 09 17

E-mail: arbiter@bia-bg.com


За нас

УСТАВ I  ПРАВИЛНИК I  ТАРИФА I  ПРЕЗИДИУМ  I  АРБИТРИ  I  ТИПОВИ ДОГОВОРИ

******************

Уважаеми дами и господа,

Съвременният свят отдавна е открил предимствата на извънсъдебното решаване на спорове. То е алтернатива на държавното правосъдие, което навсякъде, а с особена сила това важи и у нас, е по-тромаво и по-скъпо.

АРБИТРАЖНИЯ СЪД при БСК ви гарантира високо качество при решаването на спорове. То е обусловено от авторитетния състав на арбитражната колегия - бивши конституционни съдии и едни от най-изявените учени и практици-професори, доценти и доктори, изтъкнати адвокати и експерти.

АС при БСК слага акцент върху споровете по интелектуална собственост. За целта са привлечени като експерти едни от най-добрите ни специалисти в тази област.

В Правилника на АС при БСК за пръв път у нас е дадена уредба на посредничеството. С него може да разрешите възникналия спор чрез извънсъдебна спогодба с помощта на специалист в съответната област - посредник. Така не само ще икономисате средства, но ще разрешите проблема си по оптимален начин.

Защото е известно, че “и най-лошата спогодба е по-добра от най-доброто съдебно решение.”

Ако търсите защита на нарушеното си право и искате спорът да се разреши бързо със сила на присъдено нещо, тогава може да пристъпите към същинския арбитраж. Чрез него в едноинстанционно производство ще получите решение, което има същата сила, както решението на държавния съд. Въз основа на арбитражното решение можете да получите изпълнение и в чужбина, по силата на Нюйоркската конвенция.

Направете интелигентния избор!


проф. д-р Огнян Герджиков 
Председател на АС при БСК

 

За контакти:

Тел.: +3592 932 09 17 ,   Email: arbiter@bia-bg.com

www.bia-arbitration.com

 
 
 

Alternative content