Правни услуги

Наталия Събева


Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20

Телефон: +3592 932 09 27

E-mail: natali@bia-bg.com


Представяне

Правният отдел на БСК поддържа високо ниво на правна помощ, както за самата стопанска камара, така и за нейните членове и партньори.

В своята дейност правният отдел подготвя различни становища по законопроекти и нормативни актове, които засягат пряко интересите на работодателите.

 

 
 
 

Alternative content