Подкрепа за МСП

Георги Шиваров


Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20

Телефон: +3592 932 09 12

E-mail: g.shivarov@bia-bg.com


Представяне

Дейността по подпомагане, изграждане и развитие на малките и средните предприятия и защитата на техните интереси е приоритет за БСК.

Чрез участие в различните консултативни съвети на национално ниво, БСК оказва въздействие върху част от управленските решения, свързани с дейността на малките и средни предприятия. 

В исторически план, Българската стопанска камара има сериозна координираща роля в процеса на разработване на нормативните документи, насърчаването и изграждането на малки и средни предприятия.

В рамките на своята дейност, през 80-те, БСК въвежда за първи път, въпреки плановата инициатива, различно от държавното финансиране на малки и средни предприятия и стимулиране на технологичното обновление. В резултат на тази своя дейност, в началото на 90-те БСК подкрепя създаването на повече от 600 малки и средни предприятия.

БСК има и решаваща роля за създаването на Агенцията за малки и средни предприятия, както и за приемането на Закона за насърчаване на малките и средни предприятия. БСК има и участие в създаването на първия Закон за занаятите.

 

 
 
 

Alternative content