Защита на работодателите

Димитър Бранков


Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20

Телефон: + 3592 981 69 98, 932 09 39

E-mail: brankov@bia-bg.com


Представяне

Център "Работодателски интереси" при БСК разработва анализи, становища и предложения в областта на данъчното, трудовото и осигурителното законодателство.

Центърът предлага съдействие на българските работодатели при решаването на финансови и икономически проблеми на предприятията във връзка с данъчното облагане, уреждането на социално-осигурителните отношения и трудовите конфликти.

Със съдействието на експертите на центъра се решават много случаи на спорни тълкувания по прилагането на данъчното, осигурителното и трудовото законодателство и свързаните с тях подзаконови актове.

 
 
 

Alternative content