Компютърно обучение

Теодора Борисова


Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20

Телефон: +3592 932 09 68

E-mail: t.borissova@bia-bg.com


Представяне

Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара - съюз на българския бизнес (БСК) е с над десетгодишен опит в областта на компютърното обучение.

От 2003 г. центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) като национален обучителен център. 

През 2001 г. към центъра е създадена една от първите в България регионални Сиско академии, която е част от световната мрежа на Сиско академиите за обучение на мрежови специалисти по програмата CCNA (сертифициран от Cisco сътрудник за работа с мрежи). От 2002 г. академията на БСК е и първата на Балканския полуостров за обучение по програмата CCNP (сертифициран от Cisco професионалист за работа с мрежи). От 2012 г. Сиско академията към БСК е и сертифициран Център за обучение на инструктори (Instructor Training Center)

През 2003 г. Сиско академията на БСК доказа, че е сред най-добрите в България и Европа, като получи наградата за най-добър инструктор в страната, а на годишната среща на Сиско Академиите в Европа, Близкия изток и Африка, проведена в ЮАР същата година спечели наградата и за най-добър курсист. През 2004 г. Академията бе наградена за най-добър мениджмънт на мрежова академия и получи номинация за най-добър инструктор.

Центърът е оторизиран обучаващ и тестови център по програмата “Майкрософт офис специалист” (MOS) от 2002 г. От м. януари 2008 г. центърът е и „Майкрософт ИТ академия”, предлагаща онлайн курсове за различните версии на офис-пакета, както и възможност за придобиване на световно признатия сертификат на „Майкрософт”. От 2006 г.

Центърът за компютърно обучение е оторизиран център за провеждане на тестове за получаване на европейски сертификат - „IT card”. Центърът предлага и обучение и сертификация по системата Европейски компютърен паспорт Xpert, гарантиращ признаване на квалификацията за работа с компютър в цяла Европа.

 
 
 

Alternative content