Индустрия и околна среда

Илиана Павлова


Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20

Телефон: +3592 932 09 21

E-mail: ios@bia-bg.com


Представяне

Център „Чиста индустрия” при Българската стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) подпомага диалога между администрацията и бизнеса при изпълнението на нормативните изисквания, намаляването на въздействията върху околната среда и повишаването на ефективността и производителността.

Центърът подготвя становища по проекти на нормативни актове по околна среда и отстоява приемането и прилагането им пред изпълнителната и законодателна власт. Екипът на центъра участва в работата на националните консултативни съвети, работни групи и комитети към министерства и други институции.

Експертите на центъра подпомагат въвеждането на най-добрите налични техники и технологии в отделните сектори на икономиката, включително на т.нар. „по-чисто производство”.

 
 
 

Alternative content