Международни организации и програми

Бранимир Ханджиев


Адрес: София 1000, Алабин 16-20, стая 206

Телефон: +3592 932 09 22, +3592 987 09 91

E-mail: b.handjiev@bia-bg.com


Представяне

 

Център "Международни организации и програми" функционира в БСК от 1993 година, с което се поставя началото на активна дейност по планиране, развитие и осъществяване на международни проекти, финансирани по различни международни програми, в сътрудничество с европейски организации и български партньори.

Сред основните цели, изпълнявани от Центърът и насочени към подпомагане на членовете на БСК, са:

  1. Информиране на членовете на БСК за изискванията на ЕС към българския бизнес;
  2. Развитие и укрепване на структурите на социалния диалог, вкл. механизми за участие в процеса на европейския социален диалог. Укрепване на браншовите и регионалните асоциации. Създаване на възможности за участие на браншовите организации, членки на БСК, в дейността на европейските секторни федерации;
  3. Прилагане на добри европейски практики в различни области и публикуването им за нуждите на българските предприятия;
  4. Осъществяване и организиране на сътрудничеството на БСК с международни организации:


Полезни връзки към дейности на ЦМПП:

 

 

 
 
 

Alternative content