BioSTEP - Насърчаване на участието на заинтересовани страни и информираността на обществото за ангажирано управление на европейската биоикономика

BioSTEP - Насърчаване на участието на заинтересовани страни и информираността на обществото за ангажирано управление на европейската биоикономика

Период: 01.03.2015 - 28.02.2018

Целеви групи:

 • Политици, които определят политиката в областта
 • Различни заинтересовани групи (учени, бизнес, неправителствени организации и други), свързани с биоикономиката
 • Граждани

Финансиране: Хоризонт 2020

Обхват: Международен

Основни дейности:

 • Да се повиши разбирането за биоикономиката, нейните последици и ползите от отчитане на нуждите и интересите на гражданите.
 • Да се мобилизира ангажираност и повишаването на информираността на гражданите и на различните заинтересовани групи.
 • Да се определят и разпространят най-добри практики до заинтересованите страни от промишлеността, науката, неправителствените организации, политиците, граждани и крайните потребители.
 • Да се изпитат добри подходи и научени уроци, и да се насърчи споделеня визия и разбиране за биоикономиката сред гражданите, заинтересованите страни и политиците.
 • Да се преодолее настоящата липса на информация, чрез намиране на съществуваща информация за био продукти и процеси, както и да стане достъпна за широката общественост и различните заинтересовани групи.

Партньори:

 1. Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК)
 2. Екологичен институт, Берлин, Германия
 3. Wirtschaft und Infrastruktur GMBH & CO Planungs KG, Германия
 4. BIOCOM, Германия
 5. Университет Стратклайд, Шотландия
 6. Университетът в Нотингам, Англия
 7. Фондация за селскостопански науки към Университет Вагенгинген, Холандия
 8. Регионален съюз на търговските, занаятчийските и селскостопанските камари на Венето, Италия
 9. Aghetera Sas Di Vale Manfredi & Cо, Италия