GEMA - Управленски подход за равнопоставеност на половете

GEMA - Управленски подход за равнопоставеност на половете

Период: 01.09.2014 - 31.08.2016

http://gema-project.eu/index.php/bg/

 • Насърчаване на балансираното участие на мъже и жени при вземането на икономически решения
 • Изследване, трансфер на знания и повишаване на информираността по темата
 • Създаване на наръчник с данни и анализи за балансираното вземане на решения от половете
 • Споделяне на знания, добри практики, резултати от проучвания и сравнителни анализи, чрез повишаване на осведомеността (работни срещи и конференции)
 • Създаване на доброволен кодекс за поведение за равнопоставеност на половете в ръководни органи и привличане на предприятия от участващите страни
   

LinkedIn

FB GEMA Community

Целеви групи:

 1. Социалните партньори: работодателски организации, представители на работниците и социално-икономическите съвети в страните-партньори и ЕС;
 2. Предприятия в страните-партньори
 3. Широката общественост
   

Финансиране: ГД Правосъдие (ЕК) – програма Прогрес

Обхват: Международен

Бюджетна линия: 412.797 EUR

Партньори:

 1. Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес БСК
 2. Асоциация на работодателите на Словения ZDS
 3. Хърватска работодателска асоциация HUP
 4. Конфедерация на работодателите на Македония
 5. Университета на Улвърхамптон, Великобритания
 6. EuroCoop, Словения