Новини
Новини

АНКЕТА "Затруднения при износ на български стоки и услуги"

дата: 10.12.2015

източник: БСК

прочетена: 1867

коментари: : 0

Настоящата анкета е напълно анонимна и цели да идентифицира пречки пред износа,  да ги систематизира и да предложи мерки за премахването или облекчаването им. 

Въпросите не могат да обхванат всички възможни сценарии, за което поднасяме извиненията си. 

Постарали сме се да сведем времето за отговор до 5 минути. 

Маркираните със знак * полета за задължителни! Ако не са попълнени, няма да можем да обработим данните и да направим съответните изводи.

 

АНКЕТА

За контакт:

Веселин Илиев
Тел.: +3592 932 09 54
Email: ierc@bia-bg.com

 

Тагове: Веселин Илиев,

 
 

Alternative content