Членове

БСК


Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20

Телефон: 02/ 932 09 11

E-mail: pr@bia-bg.com


Браншови организации

Дейността на Българската стопанска камара се осъществява главно чрез основните й структурни звена – браншовите камари и съюзи.

Членуващите в БСК над 100 браншови организации от различни индустриални отрасли и браншове, практически покриват всички сектори на българската икономика.

Техни представители участват в работни групи към отделните министерства и ведомства при подготовката на законодателни инициативи и при хармонизиране на българското законодателство с това на ЕС.

В диалог с министерства, синдикати и държавни институции, браншовите организации отстояват позиции в защита на своите членове и осъществяват активен диалог като социално-икономически партньори на българското правителство при формирането на секторната и националната икономическа политика. 

Всички браншови организации, активни членове на БСК, са пряко или косвено свързани с индустриалната сфера, формират своеобразен огледален образ на съвременната българска икономика. 

РЕГИСТЪР НА БРАНШОВИТЕ КАМАРИ, СЪЮЗИ И СДРУЖЕНИЯ, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА СЛЕД 1990 Г.

 

Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ)

Антон Петров
Председател

Адрес: 1309,София; бул. "Ал. Стамболийски" 205, ет. 4
Тел.: 02 920 40 47, 02 920 37 39
Email: bcm@mb.bia-bg.com
Web: www.bcm-bg.com/

 

Камара на строителите в България

Светослав Глосов
Председател

Адрес: 1784 София, ж.к. "Младост", ул. "Михаил Тенев"6
Тел.: 02/806 29 10; 02/806 29 11
Факс: 02/963 24 25;
Email: office@ksb.bg
Web: www.ksb.bg

 

Национална транспортна камара

Койчо Русев
Председател

Адрес: 4000; Пловдив, бул.“Хр. Ботев” 82
Тел.: 032/626 009
Факс: 032/630 650
Email: office@bthold.com

 

Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация

Благой Рагин
Председател

Адрес: 1000, София; ул.”Триадица” 5Б, ет.1
Тел.: 02/987 65 86
Факс: 02/988 05 78
Email: bhra_office@abv.bg
Web: www.bhra-bg.org

 

Българска браншова камара "Машиностроене"

Илия Келешев
Председател

Адрес: 1000, София; ул. "Алабин",
Тел.: 02/989 28 06
Факс: 02/988 40 44
Email: bbcm@vilmat.com
Web: www.bbk.bgcatalog.com

 

Българска минно-геоложка камара

Лъчезар Цоцорков
Председател

Адрес: 1404 София, бул. "Околовръстен път" 27
Тел.: 02 99 50 307
Факс: 02 90 24 637
Email: office@bmgk-bg.org
Web: www.bmgk-bg.org

 

Българска браншова камара “Феникс ресурс”

Младен Младенов
Председател

Адрес: 1303, гр. София; р-н Възраждане, Зона Б 18, бл. 12, ет.3, ап. 11
Тел.: 02/983 15 55
Факс: 02/983 38 81; 02/983 38 84
Email: bbc-fenix@mb.bia-bg.com

 

Съюз на търговците в България

Рачо Иванов
Председател

Адрес: бул. "Г. С. Раковски" 99, ет. 14, ст. 3
Тел.: 02/ 980 43 90
Факс: 02/ 980 4637
Email: naschdom@bol.bg

 

Българска браншова камара на енергетиците

Димитър Шевиков
Председател

Адрес: 1606 София, ул. Ивайло №33
Тел.: 02/953 22 19
Факс: 02/953 22 19
Email: office@bbce.org
Web: www.bbce.org

 

Българска туристическа камара

Стоян Лазаров
Председател

Адрес: 1000, София; ул.“Св.София” 8
Тел.: 02/987 40 59
Факс: 02/986 51 33
Email: btch@btch.bg
Web: www.btch.org

 

Българска асоциация на електротехниката и електрониката

Румен Атанасов
Председател

Адрес: 1421, София; ул. "Капитан Андреев" 31, ет.1
Тел.: 02/963 35 32, 02/963 34 37
Факс: 02/963 07 27
Email: bcee@bcee-bg.org
Web: www.bcee-bg.org

 

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост

Галин Господинов
Председател

Адрес: 1303, София; бул. Тодор Александров 73, ет. 6
Тел.: 02/963 42 99
Факс: 02/816 42 80
Email: office@timberchamber.com
Web: www.timberchamber.com

 

Браншов съюз на кожарската, кожухарската, обувна и галантерийна промишленост

Сергей Гилин
Председател

Адрес: 5308, Габрово; ул. Орловска 154
Тел.: 066 80 34 89
Факс: 066 80 74 67
Email: info@leather-shoes.eu
Web: www.leather-shoes.eu

 

Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА)

Светлана Атанасова
Председател

Адрес: 1000 София, ул. ” Позитано” № 8, етаж 4, офис 401
Тел.: +359 886 097 413; +359 898 557 677
Факс: +359 2 988 80 40
Email: office@batabg.org
Web: www.batabg.org

 

Българска асоциация на капитаните на влекачи -Браншово сдружение -БАКВ

Юлиан Филипов
Председател

Адрес: 9000, гр. Варна; пл. Славейков, адм. сграда Пристанище Варна ет. 6
Тел.: 052/633 170
Факс: 052/633 170
Email: bakv_varna@mail.bg

 

Българска асоциация хранителна и питейна индустрия

Димитър Зоров
Председател

Адрес: 1606, София; ул.”Владайска”29
Тел.: 02/952 09 89
Факс: 02/952 09 89
Email: bafdi@mb.bia-bg.com

 

Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

Константин Ламбрев
Председател

Адрес: 1000, София; ул. "Г. С. Раковски" 108, етаж 4, офис 407А
Тел.: 02/987 47 43
Факс: 02/980 26 79
Email: office@org-bg.net
Web: www.org-bg.net

 

Национална браншова стопанска камара на търговците - дистрибутори на едро на лекарствени средства и медико-санитарни и билкови препарати

Владимир Найденов
Председател

Адрес: 1202, София; ул. "Веслец" № 49 вх. 1 ет. ІІ, ап.3
Тел.: 02/931 08 64, 02/931 08 93
Факс: 02/983 27 31
Email: bsc-tel@mb.bia-bg.com
Web: www.bsc-tel.new.bg

 

Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика (ББКЕПИ)

Кирил Желязков
Председател

Адрес: 1784, София; 7-ми км.,бул.“Цариградско шосе” ст. 284, БИЦ ИЗОТ ЕАД
Тел.: 0898 777 300
Email: sbs@sbs.bg
Web: bbaeii.webnode.com//

 

Българска камара на химическата промишленост

Михаил Колчев
Председател

Адрес: 1309, София; бул. "Александър Стамболийски" № 205, 8 етаж
Тел.: 02/920 05 73, 02/822 16 75
Факс: 02/920 05 73
Email: db@bcci2001.com
Web: www.bcci2001.com/

 

Асоциация на млекопреработвателите в България

Димитър Зоров
Председател

Адрес: 1612, София; ж.к."Лагера" бл.44, вх.А
Тел.: 02/ 953 27 23, 02/952 32 65
Факс: 02/ 953 27 23, 02/952 32 65
Email: bam@mb.bia-bg.com
Web: www.milkbg.org

 

Браншова камара на шивашката промишленост

Хилда Савчева
Председател

Адрес: 1407, София; бул. “Черни връх” 47
Тел.: 02/868 88 26
Факс: 02/868 88 2
Email: ipl@mbox.contact.bg

 

Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика

Димитър Георгиев
Председател

Адрес: 4003, Пловдив; бул."Марица" 93, ет. 1
Тел.: 032/96 78 34; 032/96 78 35
Факс: 032/96 78 34; 032/96 78 3
Email: office@bnaeopc.com
Web: www.bnaeopc.com/

 

Съюз на производителите на захар и захарни продукти

Георги Узунов
Председател

Адрес: 5100, Горна Оряховица; ул. "Св. Княз Борис І" № 29
Тел.: 0618/2 14 61
Факс: 0618/ 2 17 09
Email: georgi.uzunov@zaharnizavodi.com
Web: www.usspp.com

 

Българска камара за охрана и сигурност - БКОС

Николета Атанасова
Председател

Адрес: 1632, София; ж.к. Овча купел 1, бл. 412, вх. К, ет. 7, ап. 271
Тел.: 02/42 83 366
Факс: 02/42 83 366
Email: bkos@abv.bg
Web: bkos.org

 

Национална организация на фризьорите и козметичните центрове в България

Милен Илиев
Председател

Адрес: 1000, София; бул. Витоша 108
Тел.: 0888 541 880
Email: milenkiliev@abv.bg

 

Българска асоциация "Почистване"

Даниела Петкова
Председател

Адрес: 1404, София; ул. "Твърдишки проход" 23, ет. 8, офис 30
Тел.: 0888 857 690
Email: info@bg-cleaning.eu
Web: www.bg-cleaning.eu

 

Българска асоциация за управление на хора

Петър Василев
Председател

Адрес: 1000, София; ул. "Княз Борис І" 49, ап. 2
Тел.: +3592 950 10 90, +3592 950 10 92
Факс: +3592 950 10 90, +3592 950 10 92
Email: bhrmda@bhrmda.bg
Web: www.bhrmda.bg

 

Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти

Мирослав Йорданов
Председател

Адрес: 1202, София; ул. "Струма" 2А, ет. 2
Тел.: 02/983 90 41
Факс: 02/983 90 41
Email: office@bacea-bg.com
Web: www.bacea-bg.com

 

Българска асоциация по пест контрол

Константин Тодоров
Председател

Адрес: 1606, София; бул. "Македония" 16В
Тел.: 02/954 48 67
Факс: 02/986 78 81
Email: bpca@dir.bg
Web: bpca-bg.org

 

Асоциация за екологичен инженеринг

Михаел Делийски
Председател

Адрес: 1618, София; ж.к. "Красно село", бл. 184, офис 1
Тел.: 02/955 60 93
Email: aee@EEfect.com

 

Камара за визуална комуникация и защита на околната среда

Георги Ненков
Председател

Адрес: 1124, София; бул. “Цариградско шосе” 23
Тел.: 02/944 19 33
Факс: 02/944 19 33
Email: office@kamara-bg.com
Web: kamara-bg.com/

 

Българска асоциация на търговците на медицински изделия - БАТМИ

Силвия Петрова
Председател

Адрес: 1404, София; кв. "Манастирски ливади" 114, сграда Евроцентър, ет. 3
Тел.: +3592 958 21 80; +3592 958 21 81
Факс: +3592 958 21 80; +3592 958 21 81
Email: sylvia_petrova@medimag-ms.com

 

Сдружение „БГ Стафинг„

Надя Георгиева
Председател

Адрес: 1505 София, бул. Ситняково 39 А
Тел.: +3592 9426811, +359888 573 257
Email: secretary@manpower.bg

 

Асоциация на фирмите за хигиена на вентилационни и климатични инсталации

Пенка Недялкова
Председател

Адрес: 1408, София; ул. "Траянова врата" 20, ет. 2
Тел.: 02/869 59 22
Факс: 02/958 60 12
Email: office@bvaha.com
Web: www.bvaha.com

 

Камара на енергийните одитори

Емил Тасков
Председател

Адрес: 1000, София; ул. "Г.С. Раковски" 96, ет.2
Тел.: 02/416 66 54
Факс: 02/416 66 54
Email: ee.chamber@gmail.com

 

Асоциация за обучение в транспорта

Видко Митрович

Адрес: 4000, Пловдив; бул.”Христо Ботев” 82
Тел.: 032/631 151
Факс: 032/ 664 951
Email: trans@techno-link.com
Web: www.aot-bg.com

 

Асоциация за развитие на човешкия потенциал в индустрията

Томчо Томов
Председател

Адрес: 1407, София; бул. "Н.Вапцаров" 53А, East ParkTrade center
Тел.: 02/819 31 10, 02/819 311, 02/819 31 30
Email: ttomov@steelmetbg.vionet.gr

 

Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика

Борил Иванов
Председател

Адрес: 1111, София; бул."Шипченски проход" 43
Тел.: 02/971 48 22
Факс: 02/971 50 25
Email: office@nsbs.bg
Web: www.nsbs.bg

 

Асоциация на българските спедитори

Ангел Сафев
Председател

Адрес: 1000, София; ул. "Гладстон" 46
Тел.: 02/980 63 40, 02/980 63 39, 02/980 63 45
Факс: 02/980 63 40, 02/980 63 39, 02/980 63 45
Email: secretariat@bfa-bg.com

 

Асоциация на геодезическите фирми

Мишо Настев
Председател

Адрес: 1618, София; бул. "Цар Борис ІІІ" 215, ет. 10, офис 13
Тел.: 02/955 98 43
Факс: 02/955 98 43
Email: nastev_m@abv.bg
Web: www.agf.bg

 

Асоциация на горските фирми в България

Иван Пенков
Председател

Адрес: 1000, София; ул. "Христо Белчев" 12
Тел.: 02/986 34 24
Email: agfb@mail.bg
Web: www.agfb.org

 

Асоциация на доставчиците на информационни и телекомуникационни услуги

Огнян Винаров
Председател

Адрес: 1606, София; бул. "Скобелев" 46, вх. Б, ет.2
Тел.: 02/952 55 88, 02/952 31 46
Email: consolidation_bg@yahoo.com

 

Асоциация на дружествата от леката промишленост

Христофор Дочев
Председател

Адрес: 1407, София; бул."Черни връх" 80, ет. 1, ап. 4
Тел.: 02 862 4785
Факс: 02 862 4785
Email: diana.marinkeva@gmail.com

 

Асоциация на месопреработвателите в България

Илонка Аврамова
Председател

Адрес: 1111, София; бул. “Шипченски проход” бл. 240, вх. А, ап.3, п.к.61
Тел.: 02/971 26 71, 02/973 30 69
Факс: 02/973 30 69
Email: office@amb-bg.com
Web: www.amb-bg.com

 

Асоциация на производителите на безалкохолни напитки

Жана Величкова
Председател

Адрес: 1202,София; ул. “Цар Симеон” 82, вх. В
Тел.: 02 983 24 22, 02 983 26 87
Факс: 02 983 36 82
Email: bsda@techno-link.com
Web: www.bsda-bg.org

 

Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизатори на гуми

Владимир Дачев
Председател

Адрес: 1202, София; ул. “Индустриална” 78
Тел.: 02/936 89 95, 02/936 89 96, 02/936 60 04
Факс: 02/936 60 01
Email: office@dalkomotors.com
Web: www.bgtires.com/

 

Асоциация на професионалистите в ученическото хранене

Галина Голушева
Председател

Адрес: 1632, София; ж.к. "Овча купел" 2, бл. 39 Б, ап. 16
Тел.: 02/957 31 55
Email: golu6eva@abv.bg

 

Асоциация на търговските дружества от фармацевтичната промишленост

Венцислав Бичаков
Председател

Адрес: 1592, София; ул. Враня 57, ет. 7
Тел.: 02/978 78 78, 02/970 46 16
Email: bichakov@alliance-print.com

 

Асоциация на хлебопроизводителите и сладкарите “Хляб за България”

Георги Попов
Председател

Адрес: 1700, София; ж.к. "Студентски град", ул. "Пъстър свят" 7Б, ет. 3
Тел.: 0889 653 416
Email: georgipopov@topazmel.bg

 

Сдружение “Български врати, прозорци и фасади”

Димитър Иванов
Председател

Адрес: 1142, София; ул. Гурко 72, ет. 1, ап. 6
Тел.: 02/989 56 46
Email: bulwindoors@mail.bg
Web: www.bulwindoors.org

 

Асоциацията на производителите на шоколадови и захарни изделия в Р.България

Христина Джундрекова
Председател

Адрес: 1202, София; бул. "Княгиня Мария-Луиза" 129, ет.1, ап.3
Тел.: 0888/635 273
Email: sofcao@abv.bg

 

Браншова камара на индустриалните хлебопроизводители

Пламен Сираков
Председател

Адрес: 1407, София; ул."Сребърна" 21
Тел.: 0888/749 915, 0886/856 099
Email: bread_industrial@abv.bg
Web: www.bread-industrial.org

 

Браншова камара на целулозно-хартиената промишленост

Красимир Савов
Председател

Адрес: 1528, София; ул. “Поручик Н.Бончев" 8
Тел.: 02/973 25 85, 02/973 22 89
Факс: 02/973 22 89
Email: office@ppibg.com
Web: ppc.bianet.net/

 

Браншова стопанска камара "Отбранителната промишленост на Република България"

Стефан Улев
Председател

Адрес: 1330, София; бул. “А.Мушанов” 31А
Тел.: 02/929 51 11, 02/929 18 21
Email: metalchim@abv.bg

 

БУЛПРОФОР- Браншово сдружение на лесовъдите на частна практика в горите и околната среда

Антоний Стефанов
Председател

Адрес: 1303, София; ул. "Пиротска" 64
Тел.: 02/986 70 02, 02/986 67 81
Email: office@bulprofor.org
Web: www.bulprofor.org/

 

Българска асоциация за развлекателни и хазартни игри (БАРХИ)

Делчо Камбуров
Председател

Адрес: 1000, София; ул. "Добруджа" 15
Тел.: 0898/483 900
Email: barhi_99@abv.bg
Web: www.barhi.org/

 

Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил

Радина Банкова
Председател

Адрес: 1057, София; бул.“Драган Цанков” 36, офис 312
Тел.: 02/969 31 61, 02/969 31 66, 02/969 31 81
Email: association@bgtextiles.org
Web: www.bgtextiles.org

 

Българска асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК)

Анастас Попдимитров
Председател

Адрес: 1504, София; ул. „П. Волов” 3
Тел.: 02 989 11 54
Email: barokbg@abv.bg
Web: barok-bg.org/

 

Българска асоциация по рециклиране

Борислав Малинов
Председател

Адрес: 1463, София; бул. "Витоша" 126, ет. 2
Тел.: 02/953 32 88, 02/953 33 87
Email: bar@bar-bg.org
Web: www.bar-bg.org

 

Българска асоциация текстил и конфекция

Цонко Недялков
Председател

Адрес: 1592, София; бул. "Искърско шосе" 14
Тел.: 02/984 56 67, 02/978 09 27
Email: batek@abv.bg

 

Българска браншова камара на железопътния транспорт

Стоян Владов
Председател

Адрес: 1360, София; Институт по ЖП транспорт
Тел.: 0888/816 632

 

Българска браншова камара "Пътища"

Николай Иванов
Председател

Адрес: 1606, София; бул. "Македония" 12, ет. 2
Тел.: 02/952 30 36
Факс: 02/952 30 36
Email: bbcroads@bgroads.com
Web: www.bgroads.com

 

Българска морска камара

Богдан Богданов
Председател

Адрес: 9000, Варна; пл. "Славейков" 1, Порт Варна
Тел.: 052/69 21 16
Факс: 052/69 21 16
Email: office@bcs.bg
Web: www.bas.buldata.com

 

Български автотранспортен съюз

Ангел Батаклиев
Председател

Адрес: 4400, Пазарджик; ул. "Ивайловско шосе" 1, п.к. 16
Тел.: 032/69 35 44
Email: nikanline@plov.net

 

Български браншови съюз на трикотажната промишленост

Стефко Колев
Председател

Адрес: 1373, София; п.к.55; РУЕН АД
Тел.: 02/920 05 68
Email: kolev@ruen.bg

 

Български съюз за митническо и външнотърговско обслужване

Красимира Лазарова

Адрес: 1113,София; ул. "Незабравка" 25, офис 308
Тел.: 02/873 11 03
Факс: 02/873 11 03
Email: bsmvo@bsmvo.com
Web: www.bsmvo.bg

 

Корпорация на автомобилните превозвачи в България

Кузман Жожгов
Председател

Адрес: 4300, Карлово; ул. "Ген. Владимир Заимов" 28
Email: magistrali_karlovo@abv.bg

 

Национална асоциация за биогорива в България

Димитър Замфиров
Председател

Адрес: 1000, София; ул. "Сердика" 13
Тел.: 02/490 01 02
Email: nabf-bg@yahoo.com

 

Национална асоциация на младите предприемачи в България

Ивета Стефанова
Председател

Адрес: 1000 София, ул. Алабин 16-20
Тел.: 0898/555 504
Email: i.stefanova@dir.bg

 

Национална асоциация на работодателите от здравеопазването в Република България

д-р Димитър Димитров
Председател

Адрес: 1784,София; ж.к. "Младост 1", ул. "Акад. Ев. Павловски" 1
Тел.: 02/975 90 00, 02/975 90 11, 02/975 90 12
Email: st_anna@internet-bg.net

 

Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана /НАФТСО/

.
Председател на УС

Адрес: 1404 София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 53Е,Б/8
Тел.: 02 952 56 14, 02 952 56 14 , 0888 477 454
Email: office@naftso.org
Web: www.naftso.org

 

Национална браншова асоциация “Пожарна и аварийна безопасност”

Михаил Михайлов
Председател

Адрес: 1505, София; бул. "Мадрид" 10, ет. 3
Тел.: 02/843 73 79
Email: office@bgfire.org
Web: www.bgfire.org

 

Национална организация на митническите агенти

Емил Дандолов
Председател

Адрес: 1336 София, ул. Андрей Германов 11
Тел.: 02/984 51 18
Факс: 02/984 51 18
Email: noma@noma.bg

 

Национално сдружение на фризьорите в България

Кръстю Капанов
Председател

Адрес: 1606, София; ул. “Иван Рилски” 2
Тел.: 02/953 30 12, 02/954 90 26, 02/852 65 04
Email: office@kapanov.net

 

Сдружение на директорите в средното образование в Република България

Стефанка Балева
Председател

Адрес: 1000, София; ул."Паренсов" 11
Тел.: 02/959 22 87
Email: sdsorb@yahoo.com
Web: sdsorb.free.bg/

 

Сдружение на каменарите в България 2005

Младен Делчев
Председател

Адрес: 1404, София; ул. „Луи Айер” 2
Тел.: 02/859 00 03, 02/859 10 76
Email: bnsa@bgstone.net

 

Сдружение на производителите на земеделска техника

Никола Александров
Председател

Адрес: 1330, София; бул. “Възкресение” 1
Тел.: 02/828 10 74
Email: spzt@mb.bia-bg.com

 

Сдружение на търговците на едро, работещи на територията на зеленчуково тържище-София

Валентина Стойкова
Председател

Адрес: 1574, София; бул. "Проф. Цв. Лазаров" 13
Тел.: 02/978 79 75
Факс: 02/978 79 75
Email: valentinesm@mail.bg

 

Сдружение “Асоциация пътна помощ"

Сашо Стойчев
Председател

Адрес: 2700, Благоевград; ул. "Ив. Михайлов” 31
Тел.: 073/88 27 77, 0724/22 24
Email: sims@b-trust.org

 

Сдружение “Българската отбранителна индустрия”

Стефан Воденичаров
Председател

Адрес: 1574, София; ул. Шипченски проход 67
Тел.: 02/973 39 70
Email: stvims@ims.bas.bg

 

Браншови съюз дървени въглища

Николай Моллов
Председател

Адрес: 4230, Асеновград; ул. "Речна" 14
Тел.: 0331/69 045
Email: union_charcoals@abv.bg

 

Съвет на българските аграрни организации

Людмила Тодорова
Председател

Адрес: 1606, София; ул. "Владайска" 29, офис 1
Тел.: 072 166 059
Email: ludmilla.todorova@eesc.europa.eu

 

Съюз на българските мелничари

Савина Влахова
Председател

Адрес: 1510, София; ул. “П.Унуфриева” 4
Email: ubm1991@gmail.com
Web: www.ubm-bg.org

 

Съюз на производителите на комбинирани фуражи в България

Атанас Дарджиков
Председател

Адрес: 1130, София; ул. "Владайска" 29
Тел.: 02/952 12 58
Email: bfma@mb.bia-bg.com
Web: feedspkf.com/

 

Съюз на производителите на растителни масла и маслопродукти в България

Яни Янев
Председател

Адрес: 1000, София; ул. “Витоша” 47, ет. 2, ап. 7
Тел.: 02/989 94 81, 02/989 24 08
Email: sunoil@mb.bia-bg.com
Web: www.sunoil-bg.org

 

Съюз на работодателите в системата на В и К в България

Ганчо Тенев
Председател

Адрес: В и К Бургас
Тел.: 056 871 440
Email: office@srvikbg.com

 

Браншови съюз на хлебарите и сладкарите в България

Мариана Кукушева
Председател

Адрес: 1164, София; ул. "Гусла" 3, Бизнес-център ОМЕГА, ет. 5, офис 508
Тел.: 02/963 31 79, 02/963 31 89
Email: office@fbcb-bg.org

 

Българска академия на науките

Стефан Воденичаров
Председател

Адрес: 1040 София , ул. "15-ти ноември" № 1
Тел.: +3592 981 66 22, +3592 83 35 56, +3592 98 98 446
Факс: +3592 981 66 29
Email: president@aegle.cu.bas.bg
Web: www.bas.bg

 

Българска асоциация на регионалните медии

Иван Бунков - председател на УС
Весела Вацева - изпълнителен директор

Адрес: 1164 София; Ул. Момин кладенец 1
Тел.: +359 2 963 1066; +359 888 880 222
Email: vatzeva@rkv.bg

 

Индустриален клъстер "Електромобили" (ИКЕМ)

Илия Левков
Председател на УС

Адрес: София 1000, ул."Денкоглу" 1, ап.13
Тел.: 0876 634 872, 0899 901 699
Email: office@emic-bg.org
Web: www.emic-bg.org

 

Българска асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство (БАКФЖС)

Тома Йоцов
Председател на УС

Адрес: Ул. «Цар Самуил» 108, 1220 София
Тел.: +3592 400 3399
Факс: +3592 400 3398
Email: office@bakfjs.org
Web: www.bakfjs.org

 

Съюз на организациите от автомобилния транспорт

Койчо Русев
Председател на УС

Адрес: Ул. Хр.Ботев 82, 4000 Пловдив
Тел.: 032 626 009
Email: ntk_eood@b-trust.org

 

Национална асоциaция "Хотел, ресторант, кафетерия"(ХОРЕКА)

Георги Георгиев
Председател на УС

Адрес: 1000 София, ул. Св. София №8, ет. 2
Тел.: 980 5248
Web: www.xoreka.com

 

Съюз на пивоварите в България

Владимир Иванов
Председател на УС

Адрес: 1 000 София, ул. "Бачо Киро" 16
Тел.: +359 2 989 40 24,
Факс: +359 2 989 40 24
Email: ubb@pivovari.com
Web: www.pivovari.com

 

Асоциация на българските железопътни превозвачи и интермодални оператори

.

Адрес: Ул. “Гео Милев” № 158, София 1574
Тел.: +359 876 162 483, +359 888 843 865
Факс: +359 2 951 57 84
Email: office@abzp.eu
Web: abzp.eu

 

Асоциация на денталните дилъри в България

Маргарита Тотева

Адрес: гр. София, ул. Пирин 91
Тел.: (+359) 2 8549565; 9525840
Факс: (+359) 2 9525840
Email: office.addb@gmail.com
Web: www.addb.bg

 

Национална асоциация на фирмите, охраняващи с технически средства (НАФОТС)

Илиян Панчев - председател на УС

Адрес: "Владайска" №29, ет. 2, офис 2, София 1606
Тел.: +359 (0)2 951 51 30
Факс: +359 (0)886 701504
Email: office@nafots.com
Web: www.nafots.com

 

Асоциация на производителите на велосипеди в България

Димитър Златанов
Председател

Адрес: 1612 София, ул. Д.Несторов бл. 120, вх.В
Тел.: 02 812 7060
Факс: 02 812 7064
Email: n.boneva@maxeurope.eu

 

Българска вендинг асоциация

Тодор Каназирев
Председател на УС

Адрес: 4000 Пловдив, бул. Марица 52
Тел.: +359888 709 139
Email: office@bulgarian-vending-association.com
Web: www.bulgarian-vending-association.com/

 

Българска фасилити мениджмънт асоциация (БФМА)

Горан Миланов
Председател на УС

Адрес: Бул. Др.Цанков 36, 1000 София
Тел.: +359 888 207 757
Email: ptashev@bgfma.bg

 

Съюз на птицевъдите в България

Димитър Белоречков
Председател на УС

Адрес: 1303 София, бул. Хр. Ботев № 80
Тел.: 0887 10 23 56
Факс: 931 09 58
Email: galus@mb.bia-bg.com
Web: www.bpu-bg.org

 

Българска асоциация природен газ

Сашо Дончев
Председател на УС

Адрес: 1407 София, ул. Ф. Кутев №5
Тел.: 024 283 593
Email: secretariat@naturalgas.bg

 

Сдружение Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства

Борил Ташев
Председател на УС

Адрес: гр. София, Район Искър, жк. Дружба 2, ул. „Полковник Христо Арнаудов” № 11
Тел.: 02/973-11-46

 

Сдружение на общинските болници в България

Неделчо Тотев
Председател на УС

Адрес: гр. Плевен, ул." Княз Александър Батенберг "№7
Тел.: 0887 56 78 05
Email: sobb@mail.bg

 

Сдружение "Клуб 9000"

Катерин Катеринов
Председател на УС

Адрес: 1000 София, п.к. 431, ул. Г. С. Раковски
Тел.: 02 980 49 10
Факс: 02 980 49 10
Email: club9000.2@gmail.com
Web: www.club9000.org

 

Национално винаро-лозарска камара

Радослав Радев
Председател на УС

Адрес: 1000 София, ул. Леге 10, ет. 5
Тел.: 02 988 47 97
Факс: 02 981 08 49
Email: office@bulgarianwines.org
Web: www.bulgarianwines.org

 

Браншов съюз на производителите на текстил

Георги Топчиев
Председател

Адрес: 8800, гр. Сливен; ул. Великокняжевска 22
Тел.: 044/663 008, 0889 489 650
Факс: 044/663 008
Email: bsptbg@abv.bg

 

Асоциация на рециклиращата индустрия

Иво Христов Георгиев
Председател на УС

Адрес: Алабин 40, ет 1, София 1000
Тел.: 02/9 80 92 32
Email: info@ari.bg
Web: www.ari.bg

 

Българска асоциация “Труд, здраве, безопасност”

Борил Ташев, Йордан Стойков
Председатели на УС

Адрес: 1000, София, ж.к Дружба 2, ул. полк. Хр.Арнаудов 11
Тел.: 02/879 3390
Факс: 02/978 1511
Email: labor@healthandsafety.com
Web: healthandsafetybg.com/

 

Асоциация на професионалните озеленители в България

Божинел Христов
Председател на УС

Адрес: 1000, София, ул. Симеоновско шосе 8
Тел.: 0887 208 778
Email: landscapers.bg@abv.bg
Web: www.landscapers-bg.eu

 

Национален браншови съюз „Надзор и поддръжка на асансьори, подемници и ескалатори“

Калин Петров
Председател на УС

Адрес: 1000, София, ж.к Дружба 2, бул. Ас.Йорданов 11, ет.2
Тел.: 0888 148 895
Email: office@nbslift.com
Web: nbslift.com

 

Индустриален клъстер Сигурност (ИКС)

Татяна Иванова
Изпълнителен директор и член на УС

Адрес: 1606 София; ул. Владайска 29, ет.2, оф. 5
Тел.: 02/443 9955; 0888 547 789
Email: 2015klustersec@gmail.com

 

Асоциация на химическото почистване в България

Николай Янев
Председател на УС

Адрес: 1618 София; ул. Ев. Сусанин 59, вх. В
Тел.: 0878 686 080
Email: n.yanev@belind-eko.com

 

„Норт Американ-Бългериан Чембър ъф комерс“

Емил Димтирофф
Председател на УС

Адрес: 1408 София; ул. Леге 10, ет.6
Тел.: 0878 601 670
Email: info@nabcc.org

 
 

Alternative content