ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БСК
СТАТИСТИКА

Вж. СПИСЪК С ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БСК

От 256 предложения на БСК в периода след 2000 г.:

  • 29 приети - (средно, 1.8 години след предложението)
  • 21 приети частично - (средно, 2.9 години след предложението)
  • 16 в процес на приемане - (средно, 1.9 години след предложението)
  • 2 с регресивен ефект
  • 188 неприети

 

Среден период за реакция – 2.2 години (± половин мандат)

 

 

 
 

Alternative content