Технологичен пазар
За платформата

Платформата “Технологичен пазар” е резултат от инициатива за изграждане на информационната система за осъществяване на пазарно ориентиран технологичен трансфер между субектите от Мрежата за Технологичен Трансфер: учредители (ГИС, IRC, MSI - БСК.) и потребителите - браншовите асоциации, фирми от индустриите, институти и т.н.

Основната цел на проекта е да изгради организационна и информационна инфраструктура, позволяваща ефективно взаимодействие на възможно най-широк кръг от представители на научни и технологични центрове, браншови организации, представители на бизнеса и индустрията, както и на организации работещи по проекти за технологичен трансфер и повишаване на конкурентноспособността на икономиката.

Сайт на платформата: http://www.ttnbg.com

 
 

Alternative content