Забавени плащания към бизнеса
За системата

Адрес на системата за деклариране на несъбрани вземания: http://debt.bia-bg.com/

 
 

Alternative content