Събития
МВР търси доставчик на компоненти за изграждане на видеонаблюдение

организатор:
МВР

място:
МВР

прочетена: 1756

12.12.2015

МВР провежда пазарно проучване за определяне на прогнозната стойност и възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: „Закупуване на компоненти за изграждане на видеонаблюдение“.

При проявен интерес можете да изпратите ценово предложение и изисканата информация до 17.00 часа на 12.12.2015 г. по факс: 02/ 981 30 10, е-mail:  mmasenova.82@mvr.bg или от 9:00 до 12:00 и от 15.00  до 16.30 ч. в Деловодството на ДУССД – МВР на адрес: 1000 София, ул. “Княз Борис I” № 124, ст. 203.

Лице за контакт: Марияна Асенова – тел. 02/ 982 09 14.

 
 
 

Alternative content