Контакти
Ръководство
Адрес: София 1000, Алабин 16-20
Телефон: 02/ 932 09 11
Факс: 02/ 987 26 04
E-mail: office@bia-bg.com
Уеб сайт: www.bia-bg.com
Вижте ни на картата...


НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ


Тел.: + 3592 932 09 11
Email: office@bia-bg.com

Димитър Райков

Председател на Контролния съвет
Тел.: + 3592 932 09 14
Email: secretar@bia-bg.com

Георги Шиваров

Зам.-председател на БСК
Тел.: +3592 932 09 12
Email: g.shivarov@bia-bg.com

Димитър Бранков

Зам.-председател на БСК
Тел.: + 3592 981 69 98, 932 09 39
Email: brankov@bia-bg.com

Камен Колев

Зам.-председател на БСК
Тел.: +3592 932 09 37
Email: kamen@bia-bg.com

Петър Денев

Главен секретар на БСК
Тел.: +3592 932 09 43
Email: denev@bia-bg.com

Антон Петров

Член на УС на БСК
Тел.: +3592 819 3101
Email: assistant@teprometal.vionet.gr

Сашо Дончев

Председател на УС на БСК
Тел.: + 3592 980 03 03
Email: office@bia-bg.com

Божидар Данев

Изпълнителен председател на БСК
Тел.: + 3592 980 03 03
Email: danev@bia-bg.com

Величко Александров

Член на УС на БСК
Email: office@ita-hold.com

Венцислав Славков

Член на УС на БСК
Тел.: 02 932 09 11
Email: office@bia-bg.com

Димитър Димитров

Член на УС на БСК
Email: sv.anna_sofia@abv.bg

инж. Кирил Желязков

Член на УС на БСК
Тел.: + 3592 980 03 03
Email: kjeliazkov@sbs.bg

Максим Митков

Член на УС на БСК
Тел.: 02 932 09 11
Email: office@bia-bg.com

Марин Христов

Член на УС на БСК
Тел.: +359 2 965 24 50, +359 2 862 30 73
Email: mhristov@ecad.tu-sofia.bg

Николай Тончев

Член на УС на БСК
Тел.: + 3592 980 03 03
Email: nikolay@tonchev.eu

Петър Ризов

Член на УС на БСК
Тел.: + 3592 980 03 03
Email: office@bia-bg.com

Петър Стефанов

Член на УС на БСК
Email: office@bia-bg.com

Радосвет Радев

Член на УС на БСК
Тел.: +3592 984 984 4
Email: office@bia-bg.com

Спирос Номикос

Член на УС на БСК
Тел.: + 3592 980 03 03
Email: office@bia-bg.com
 
 

Alternative content