Награди

Анета Алашка


Адрес: София 1000, Алабин 16-20, стая 205

Телефон: +3592 932 09 28, +359 888 60 34 00

E-mail: pr@bia-bg.com, alashka@bia-bg.com


За наградите

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ  I  ФОРМУЛЯРИ ЗА УЧАСТИЕ

__________________________________________________

През 2005 г., по повод 25-годишнината от основаването на БСК, бяха учредени годишните награди на Камарата – „ИН-5”, за принос за развитието на българската икономика

Името на наградите
отразява петте основни стълба на икономическия просперитет: 
ИНдустрия, ИНвестиции, ИНовации, ИНициатива, ИНтелект. 

*

Наградите се връчват в следните категории:

  1. Микропредприятия – до 10 работници, наети на трудов договор;

  2. Малки предприятия – от 10 до 49 наети на трудов договор лица и годишен оборот до 5 млн. лв.;

  3. Средни предприятия – от 50 до 249 наети на трудов договор лица и годишен оборот до 15 млн. лв.;

  4. Големи предприятия – над 250 наети на трудов договор лица и годишен оборот над 15 млн. лв.

  5. Научни или учебно-научни организации;

  6. Представители на средствата за масова информация, с принос за отразяване на проблемите на икономиката и индустриалното развитие, както и за активно партньорство с БСК;

  7. Колективни членове на БСК, с принос за защитата интересите на деловите среди в България и в чужбина;

  8. Физически лица, с принос за развитието на българската икономика

*

Голямата награда – пластика „Икар”, e изработена от талантливия български скулптор проф. Велислав Минеков. Носителите на Голямата награда „ИН-5” се вписват в Почетната книга  на БСК и получават правото на безплатни публикации в сайта на БСК в продължение на 12 месеца за новости в пазарното и индустриалното им развитие, вкл. въведени нови технологии и производствени мощности, пазарни и/или научни достижения, развитие на нови продуктови линии, налагане на нови марки, сертифициране на производството и продукцията и др. 

Наградените юридически и физически лица имат правото да ползват логото на наградата „ИН-5” в своите проспекти и др. информационни материали.

*

Заявления за участие в конкурса
се приемат всяка година до 10 ноември, 
на адрес: София 1000, ул. „Алабин” 16-20, 
факс: 02/ 987 26 04 или e-mail: in-5@bia-bg.com

Участието в конкурса е безплатно за членове на БСК!

Нечленуващите в камарата фирми заплащат
такса от 300 лв. без ДДС, по банков път: 

БАНКА ДСК EАД СОФИЯ - BIC КОД-STSABGSF, 
Сметка в лева IBAN-BG61STSA93000021609234. 

*

Официалната церемония по награждаването се провежда през първата половина на м. декември, в присъствието на висши представители на законодателната и изпълнителната власт на Р България. 

С всяка изминала година наградите „ИН-5” се превръщат в престижен приз и печелят все по-голяма популярност сред българските делови среди.


 
 

Alternative content